top of page

DIENSTVERLENING |

De dienstverlening gebeurt zo veel mogelijk en bij voorkeur op basis van standaard werkwijzen en methoden. Daardoor is een concurrerende prijs/prestatie verhouding mogelijk. Afhankelijk van de omvang van uw onderneming kan een uitgebreider of een beperkter proces worden doorlopen.

De dienstverlening eindigt altijd in een concreet eindproduct.

Strategie ontwikkeling

Om een goede strategie te ontwikkelen wordt eerst goed de uitgangssituatie in beeld gebracht. Zo kunnen de sterkere en zwakkere aspecten van uw onderneming en de kansen en bedreigingen in de markt worden vastgesteld. Daaruit en uit uw eigen ambities volgen dan de doelen voor de middellange en korte termijn. Vervolgens worden de strategieën en projecten waarmee deze doelen kunnen worden behaald geformuleerd.

Strategie ontwikkeling
Strategie ontwikkeling
Business planning

De business planning bestaat uit een financiële planning en een heldere tijdplanning. Daarvoor worden eerst alle door de onderneming uit te voeren activiteiten geïnventariseerd. De specifieke projecten om tot de specifieke doelen te komen, kunnen dan goed in de tijd worden ingepland. De projecten kunnen op allerlei aspecten van de bedrijfsvoering betrekking hebben. Wij werken daartoe in een uitgebreid netwerk met andere bedrijfsspecialisten samen.

3D-BEELDMERK-GOUD.png
Business planning
Management ondersteuning

Management ondersteuning geschiedt over het algemeen in de vorm van 2-maandelijkse besprekingen. Van iedere bespreking wordt altijd een verslag gemaakt.
De uitvoering en voortgang van de geformuleerde projectplannen en de noodzakelijke acties worden besproken. Het project management kan in uw eigen onderneming zijn belegd, maar meestal nemen wij het op ons. Wij stellen ook wel voor om het aan een gespecialiseerde onderneming uit te besteden.
Management ondersteuning kan ook worden aangeboden in de vorm van zogenaamde klankbord gesprekken. U geeft dan aan over welke onderwerpen u van gedachten zou willen wisselen en stuurt ons daarover van te voren, voor zover mogelijk, relevante informatie toe.

Management Ondersteuning
Management Ondersteuning
Bedrijfswaardering

In het geval van aan- danwel verkoopplannen, is een degelijke bedrijfswaardering cruciaal. Wij voeren bedrijfswaarderingen uit op basis van de bedrijfs-economische benaderingswijze, waarbij de verwachte toekomstige geldstromen sterk mede bepalend zijn. Bij de definitieve waardebepaling wordt nauw met een jurist, een fiscalist en een accountant samengewerkt.

3D-BEELDMERK-GOUD.png
Bedrijfswaardering

PERSOONLIJK CONTACT |

Annemiek Dercksen komt graag voor een kennismakingsgesprek bij u op kantoor. Ook bent u

van harte welkom in Baarn.

Contact
bottom of page